Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

Zozeer als het voldoen aan de technische eisen het voornaamste aandachtspunt was en nog steeds is bij de ontwikkeling van het voertuig TWIKE 5, zo dringen zich bij de planning steeds meer vragen op over de tijdige beschikbaarheid en logistiek van alle onderdelen.

Technisch werd van bij het begin rekening gehouden met een maximale compatibiliteit met alternatieve componenten, fabricageprocessen en aankoopbronnen. En toch, een tekort aan hoogwaardige batterijcellen voor fabrikanten van kleine series verkleint momenteel de mogelijke keuze meer dan wij een paar maanden geleden hadden ingeschat. Het probleem is geïdentificeerd en wij werken aan een pakket maatregelen dat uiteindelijk zal zorgen voor de hoge prestaties, het bereik en de levensduur die wij nastreven. Wij zullen geen compromissen aanvaarden met betrekking tot de kwaliteit van de batterijcel en wij zijn ook in veelbelovende onderhandelingen over de vroegst mogelijke leveringsdatum.

Wij zijn des te verheugder dat wij de levering van een niet minder kritische component in de gewenste seriegrootte reeds contractueel hebben kunnen vastleggen: deze zogenaamde 3-in-1-aandrijving in haar combinatie van motor, versnellingsbak en hoogspanningsomvormer wordt reeds op grote schaal bij andere voertuigfabrikanten geproduceerd en is afkomstig van een leverancier met een onbetwistbare reputatie.