Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

 

De body-in-white van de TWIKE 5 ondergaat momenteel zijn te verwachten laatste ontwikkelingscyclus voordat hij uiteindelijk zijn weg vindt van de CAD-programma’s van de ontwikkelaars naar de prototype-werkplaats in een voor belasting en gewicht geoptimaliseerde plaatstalen schaalconstructie. Een positief aspect was dat de gekozen bouwmethode betrekkelijk ongecompliceerde veranderingen mogelijk maakt. Uit de bijbehorende simulatieberekeningen blijkt reeds dat verdere verbeteringen in gewicht, kosten en stijfheid kunnen worden bereikt.

 

Naast alle voordelen komt echter ook de 80/20 Pareto-regel om de hoek kijken: want hoewel de extra 20% verbetering duidelijk merkbaar is, zijn de daarmee gepaard gaande inspanningen ook slopend tijdrovend. Tot onze opluchting moeten wij vaststellen dat de revisie niet zozeer werd ingegeven door een zuiver verlangen naar optimalisatie, maar noodzakelijk was omdat wijzigingen aan de ophanging en de plaatsing van de motor dit vereisten. Dit komt omdat de aandrijving, die nu voor serieproductie werd gespecificeerd, een iets andere vormfactor heeft en dit vereiste een aanpassing van alle aangrenzende componenten (positie van de achterasbuis, aandrijfassen, aansluiting en type motorsteunen) en dus ook van de carrosserie die alles met elkaar verbindt.

 

Wijziging van de positie van de achterasbuis vereiste opnieuw aanpassing van de montageplaats van de laders. Als gevolg daarvan moesten ook de afmetingen van de laders enigszins worden aangepast, wat werd bereikt door de rand van één zijpaneel af te schuinen, wat achteraf eenvoudig lijkt. Gelukkig werd op dat ogenblik ook gewerkt aan het ontwerp van de behuizing van de lader, zodat de overeenkomstige wijziging niet kritiek was in termen van tijd en kosten. Indien er geen ruimte beschikbaar was geweest onder deze muur van de laderbehuizing, had het ontwerp aan de achterzijde opnieuw moeten worden aangeraakt. De bijbehorende wijzigingslussen hoeven hier niet eens te worden opgesomd, wij zijn gewoon dankbaar dat de optimalisatie zo onzichtbaar kon worden voltooid.

 

De aanpassing van het frameconcept kost tijd, maar maakt het mogelijk het gewicht en de stijfheid opnieuw te optimaliseren. Het montageconcept zou ook opnieuw kunnen worden geoptimaliseerd met het oog op tijdbesparende werkprocessen tijdens de installatie, maar ook tijdens de eventuele demontage van de aandrijfeenheid. De complete eenheid, bestaande uit motor, omvormer, versnellingsbak, aandrijfassen, wieldragers, draagarmen, draagarmen en de speciaal voor de TWIKE 5 ontwikkelde ontluchte achteras, zit nu als sub-assemblage op een samenvattend sub-frame. Dit subframe ondersteunt de voorgemonteerde assemblage en sluit de achterzijde af na montage op het frame van het voertuig, en draagt zo op doorslaggevende wijze bij tot de stijfheid van de totale constructie. Deze nu mogelijke voormontage als subassemblage helpt ook om de kosten binnen het streefvenster te houden en belooft het eindassemblageproces betrouwbaarder te maken.

 

Tijdkritisch voor de start van de productie (SOP) is momenteel het volledig aansluitende frame (body-in-white), reden waarom de druk om te handelen op dit moment het grootst is en waarom wij er dit nieuwsartikel aan hebben gewijd.