Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

 

07.03.2018 / Naast de detaillering van de frameconstructie, de mechanica van de motorkap en de ramen, de veiligstelling van het verbindingsconcept voor de bekledingsonderdelen, de verduidelijking van de beschikbaarheid op lange termijn, enz. werken de ontwikkelaars momenteel aan de zogenaamde BOM (bill of materials), d.w.z. de lijst van alle afzonderlijke onderdelen, stuk voor stuk. De BOM is een elementaire basis voor de aankoop, maar ook voor het daaropvolgende proces van constructie tot en met de latere opslag van reserveonderdelen, wanneer voertuigen al lang zijn geleverd en zelfs al 20 jaar in gebruik zijn.

 

Volgens een fabrikant-specifieke norm moet een artikelnummer worden toegekend, de specificatie moet worden gedocumenteerd, tekeningen moeten worden afgeleid, 3D-gegevens moeten in een soort digitale kluis op de server worden opgeslagen en natuurlijk moeten de kosten van de onderdelen worden beveiligd. Indien de prijs van het onderdeel hoger is dan de richtprijs, is de volgende stap heronderhandeling met de leverancier en, in het negatieve geval, een ontwikkelingsgerichte herziening van de assemblage met het oog op een meer kosteneffectieve oplossing.

 

Het vooruitzicht van de volgende grootschalige produktie van de TWIKE 6 is voor sommige leveranciers reeds aanleiding om zich soepeler op te stellen ten aanzien van de inkoopprijs voor de exclusieve serie van de TWIKE 5. Naast het creatieve ontwikkelingswerk is dit deel van de onderhandeling opwindend, maar ook vermoeiend. In ieder geval is uw inzet tot nu toe nuttig in de argumentatie, aangezien we kunnen verwijzen naar bijna 40 TWIKE-pioniers met wie we meer dan een kwart van het totale budget van 2 miljoen euro hebben kunnen inzamelen.

 

Naast het consequent voortzetten en doorwerken van de ontwikkelingstaken moet nu juist dit potentieel verder worden aangeboord en moeten de overige 160 pioniers worden gevonden en geïnspireerd voor de eerste reeks.

 

De huidige stand van de reserveringen vindt u hier.