Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

 

In feite werden het oppervlak van de rolbeugel en de voorruitomlijsting als vast beschouwd en vermoedden wij alleen delicate detailoptimalisaties aan de voor- en achterkant van de buitencarrosserie om de beoogde “beter dan 0,25” voor de cw-waarde, de zogenaamde luchtweerstandscoëfficiënt van de TWIKE 5, te bereiken. Toegegeven, met zijn relatief korte lengte van 3,15 m, behoort de carrosserie van het voertuig meer tot de korte stadsvoertuigen, die gewoonlijk een cd van ongeveer 0,35 hebben. Bovendien kan bij een dergelijke geringe voertuiglengte een carrosserie van 1,54 m breed aan de achterzijde niet worden ingekrompen zoals bij voorbeeld bij een VW XL1. Maar deze heeft ook een cw van 0,19 en in onze eerste simulatieberekening voor de TWIKE 5 hebben we nog duidelijk een 3 achter de komma. En dat is een no-go.

 

Om niet te veel van het reeds verrichte ontwikkelingswerk te moeten overdoen en daardoor mogelijk omvangrijker en diepgaander verpakkingslussen op gang te brengen, is het nu zaak het oppervlak opnieuw te ontwerpen en te optimaliseren tot wij 0,25 of een beter cw hebben bereikt. Dit heeft ook gevolgen voor de rolbeugel, die eigenlijk al afgeleid zou moeten zijn van het model dat op de Autosalon van Genève te zien was. Vorm en grootte zullen naar verwachting minimaal veranderen, wat waarschijnlijk nauwelijks met het oog waarneembaar zal zijn, maar het huidige lichaam zou uitsluiten voor doelgerichte pre-tests.

 

Al met al zijn wij zelf ontevreden, vooral over de vertraging van alle werkzaamheden van zeker 8 weken. Om verdere vertragingen te voorkomen, werd een beroep gedaan op externe ontwikkelingspartners, die aanvankelijk meer tijd in beslag nemen, maar die zich zullen terugbetalen in een hogere ontwikkelingssnelheid en -kwaliteit. In een volgend blogartikel zal verslag worden gedaan van de bijdrage van de ontwikkelingspartners en de voortgang van de cw-waarde.

 

Update van 15 november 2019
Na de eerste revisie op het lichaamsoppervlak kon met een recentere berekening reeds een cw-waarde van minder dan 0,27 worden bereikt. Wij zijn er nu vrij zeker van dat wij in staat zullen zijn de waarde in verdere lussen aanmerkelijk te verminderen.