Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

 

Ook voor ons is het wachten op de start van de serie veel te lang. We hadden het waarschijnlijk al geraden, reeds in het begin konden we de precieze tijd niet voldoende vastleggen en daarom kozen we bewust voor een interessemodel voor de reserveringen. Vroeg boeken moet hiermee beloond worden. Uit het stijgende aantal reserveringen in de afgelopen maanden blijkt ook dat er duidelijk belangstelling bestaat voor de nieuwe TWIKE, hetgeen ook duidelijk merkbaar is bij de validatie van de huidige reserveringen. Hoewel tot dusver in de blogposts, afgezien van enkele visualisaties, alleen de belangrijkste gegevens zijn geschetst, merken we nu al een echt enthousiasme.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat wij in verdere communicatie steeds meer details moeten onthullen. We deden dit bij elke nieuwe blog post. Tenslotte, wat de verwerking van de stuklijst betreft (zie artikel over BOM), want de optimalisering van de kosten is voor ons een belangrijke bekommernis. Maar de kleine series aan de ene kant en de wens om een veel beter, duurzaam en langdurig product te maken, worden tegengewerkt door de gewenste lage aankoopprijzen. De lange levensduur zal een positief effect hebben – de TWIKE 3 heeft al ambities om de status van oldtimer te verkrijgen, en een TWIKE 5 heeft ook deze “ouderdomsgenen”. De duurzaamheid maakt de aankoopprijs ook meer een investering. De lagere vervolgkosten doen hun duit in het zakje en kunnen de aanschaf van de TWIKE 3 al in perspectief plaatsen. Bij de TWIKE 5 zal het intensievere gebruik een andere factor zijn – door het hogere rijcomfort en de hogere rijsnelheid zal een conventioneel voertuig kunnen worden vervangen.

 

De strategie om in een vervolgontwikkeling uit de TWIKE 5 een nog beter verkoopbare TWIKE 6 af te leiden, is eveneens nuttig. Om kannibalisatie tussen de modellen te voorkomen, zal de 5 exclusieve opvallende kenmerken en de waardevollere basisuitrusting behouden. Het lagere motorvermogen van de 6, 15 kW, zorgt nog steeds voor een sportieve topsnelheid van 120 km/u en, met de juiste accu-uitrusting, voor een bereik van meer dan 500 km.

 

Het nadeel is dat met de ontwikkeling van de TWIKE 6 pas zal kunnen worden begonnen na het SOP van de 5e generatie.

 

Het SOP staat in de wereld van de autofabrikanten bekend als de START VAN DE PRODUCTIE, het moment waarop de serieproduktie van een produkt begint. Voor de TWIKE 5 kan dit nog niet tot op de dag nauwkeurig worden vastgesteld. De geplande constructie met een uiterst geoptimaliseerde vervaardiging in vergelijking met het voormodel 3 maakt echter al een goede afbakening mogelijk. In dit verband verwachten wij momenteel een periode van ongeveer 6 maanden vanaf het tijdstip van de vrijgave aan de leveranciers om een produktiecapaciteit van één voertuig per werkdag te bereiken na een zo kort mogelijke aanlooptijd. De vrijgave aan de leveranciers kan plaatsvinden zodra de doorfinanciering is bevestigd. En dit is waar de kat in zijn eigen staart begint te bijten. Want zonder een tastbaar product is er slechts een beperkte bereidheid om erin te investeren.

 

Wij willen nu deze vicieuze cirkel doorbreken en ons werkplan opstellen alsof de financiering is bevestigd. Niet elke leverancier wil of kan dit aanvaarden en dus worden, waar mogelijk, de dure ontwikkelingsstappen op een laag pitje gezet. Deze strategie helpt niet om de ontwikkelingstijd te verkorten, maar wel om gestaag vooruit te komen met een klein budget.

 

Wat het opzetten van de productie betreft, vinden wij het gemakkelijker om het plan uit te voeren. Voorlopig is het vooral herschikkingswerk. De produktieprocessen zullen plaatsvinden in ruimten die grotendeels beschikbaar zijn, aangevuld met nieuwe opslagruimten die niet te veel kosten met zich brengen. De beschikbare ruimte maakt een productiecapaciteit van 200 voertuigen per jaar mogelijk. Voor een opbouwtijd voor de eindmontage van minder dan 32 uur zijn daarvoor 4 werkplekken nodig.

 

Tegelijkertijd moet de financiering voor de start van de serieproductie binnen de komende 6 maanden rond zijn. Wij zullen opnieuw met alle belanghebbenden spreken, de context uitleggen en verduidelijken op welke wijze en binnen welk tijdsbestek de financiering kan worden veiliggesteld.

 

Laten we gaan zuipen!