Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

Hoewel elektrische motoren al herkenbaar superieur zijn aan de klassieke verbrandingsmotor, blijft de opslag van mobiele elektriciteit fabrikanten voor uitdagingen stellen. Van centraal belang hierbij is de relatie tussen omvang en gewicht en opslagcapaciteit. De momenteel beschikbare accutechnologie dwingt de fabrikanten er dan ook vaak toe compromissen te sluiten ten aanzien van de actieradius van hun voertuigen. TWIKE is erin geslaagd het nadeel van het hogere gewicht te compenseren met voordelen elders.

Ook bij TWIKE zijn we herhaaldelijk geconfronteerd met de vraag hoe we beperkte ruimte, gewenst gewicht en elektrische actieradius met elkaar kunnen verzoenen door het juiste energieopslagsysteem te kiezen.

De beperkte ruimte in de bodem bleek een bijzondere uitdaging bij de zoektocht naar het juiste energieopslagsysteem voor de TWIKE 5. Na de mislukking van een aanvankelijk favoriete leverancier en het daaruit voortvloeiende intensieve onderzoek, kwam het VDA-formaat, dat aanvankelijk werd genegeerd, uiteindelijk als zeer geschikt naar voren. Momenteel is de lithium-iontechnologie ongeëvenaard in toepassingen voor elektrische auto’s. De capaciteit en de spanning van een VDA-module is 51 Ah bij 44 V. De standaardmodule kan parallel en in serie worden aangesloten als groepsstructuur om de spanning en capaciteit uit te breiden tot 36 kWh bij 352 V.

Met een hoogte van 108,5 mm vereiste het alternatief slechts een wijziging van de sandwichconstructie van de accubak. Eens te meer bleek het een voordeel dat de TWIKE 5 volledig kan afzien van actieve koeling dankzij de geringe belasting van de batterij, terwijl toch een hoge duurzaamheid wordt nagestreefd. In de accubak is alleen een oppervlakteverwarming geïntegreerd voor voorzichtig opladen bij temperaturen onder nul.

Nadeel van het hoge gewicht omgezet in voordelen

Als positief neveneffect van de noodzakelijke aanpassingen is de stijfheid van het hoofdframe extra toegenomen. Bovendien is de elektronica van de accu geïntegreerd in de sandwich carrosserie, waardoor de assemblagetijd korter wordt en er extra opbergruimte vrijkomt achter de stoelen. Als gevolg van de omschakeling naar het nieuwe batterijformaat is er minder kleinschalige afstemming van de laadcapaciteit mogelijk. De TWIKE 5 zal daarom slechts in twee versies worden aangeboden: één met een energie-inhoud van ongeveer 18 kWh en een actieradius van ongeveer 250 km en een tweede met het dubbele vermogen en een actieradius van 36 kWh of 500 km.

Als relevant compromis is het VDA-formaat herkenbaar zwaarder. We konden de negatieve effecten van het extra gewicht echter compenseren door aerodynamische aanpassingen. Bovendien zorgt het extra gewicht van de accu voor een verlaging van het zwaartepunt van het voertuig en daarmee voor een extra verbetering van de rijdynamiek van de TWIKE 5. “We hebben in de loop der jaren geleerd om steeds nieuwe uitdagingen aan te gaan”, legt Möscheid uit. “Met TWIKE bewandelen we immers nieuwe paden, waarbij we op veel gebieden een aantal stappen voorlopen op de automobielindustrie en navenant flexibel moeten reageren op veranderingen op korte termijn.”

Bij de keuze van de batterijproducent bevindt TWIKE zich in de comfortabele situatie dat zij uit verschillende leveranciers kan kiezen. om te kunnen selecteren. De komende tests, die de batterijen van de verschillende fabrikanten zullen ondergaan, zullen bepalend zijn voor de vraag aan wie het contract wordt gegund.