Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

 

Oef, dat was vermoeiender dan verwacht.

 

De conceptfase heeft ons veel energie gekost en heeft iets langer geduurd dan wij ons aanvankelijk hadden veroorloofd. Het resultaat is indrukwekkend en wij zijn trots op wat reeds is bereikt en op de goede samenwerking van het gehele ontwikkelingsteam en de steun van de toeleverende bedrijven. Eens te meer werden ons de kritieke grenzen van een dergelijk ontwikkelingsconcept op alle gebieden getoond en werden wij ons pijnlijk bewust van de complexiteit van een voertuigontwikkeling. Want elk detail, elke beslissing over een onderdeel, een materiaalkeuze of een dimensionering heeft een dwingend verband met het aangrenzende onderdeel of de vereiste voor de betrokken assemblage. En alle beslissingen worden beïnvloed door een matrix van beperkingen, of het nu gaat om eisen inzake gewicht, produceerbaarheid, beschikbaarheid, recycleerbaarheid, kosten of goedkeuringsvoorwaarden, om er maar een paar te noemen.

 

Eigenlijk is het niet ingewikkeld, maar het is erg ingewikkeld.

 

Zo brengen ogenschijnlijk kleine veranderingen of eenvoudige aanpassingen van een geometrie plotseling tijdrovende ontwikkelingslussen met zich mee, omdat een zogenaamd eenvoudig aangekocht onderdeel binnen afzienbare tijd niet in de gewenste versie voor ons beschikbaar zal zijn. Dit leidt dan weer tot een hernieuwde zoektocht naar een geschikt onderdeel dat geschiktheid en beschikbaarheid kan garanderen. Tegelijkertijd betekent dit het verkrijgen van CAD-gegevens, deze zo nodig scannen en weer omzetten in gegevens die door het CAD-systeem kunnen worden gelezen en de ontwikkeling op dit punt bijstellen. Tenslotte moeten deze worden gecoördineerd met de aangrenzende oppervlakken of onderdelen van het gebouw. In een goed team en onder tijdsdruk zorgt dit ook voor grijze haren, maar wij hebben in de afgelopen drie maanden zeer goede resultaten kunnen boeken. En met deze gaan we nu in serieontwikkeling.

 

Hoewel de eerste simulaties reeds in de conceptfase plaatsvonden en deze reeds waardevolle aanwijzingen gaven voor de kritische belastingpaden van de frameconstructie, slaat het uur van de rekenmachines nu opnieuw toe. De in de conceptfase gecreëerde CAD-gegevens van de schaal worden gecontroleerd op plausibiliteit en discontinuïteit, er worden kruisverbindingen gemaakt en de schaal wordt onderworpen aan krachten die bekend zijn van typische botsingsgevallen, maar ook van bekende gevallen van rijbelasting, zodat de geschiktheid ervan wordt gegarandeerd. In de wetenschap dat er geen maatschappelijke aanvaarding is van absolute veiligheid in een auto, bieden CAE-instrumenten (Computer Aided Engineering) de best mogelijke hulpmiddelen om voertuigen te optimaliseren wat betreft hun beschermende functie en de bijbehorende afmetingen en het daaruit voortvloeiende gewicht.

 

De berekeningsresultaten vloeien vervolgens in meerdere rondes terug naar de ontwerpafdeling, die, rekening houdend met het beoogde totaalgewicht en de beoogde zwaartepuntligging, het ontwerp bijstelt en wijzigt tot een optimaal resultaat kan worden bevestigd. Parallel daaraan worden de produktieprocessen reeds meer in detail gepland, de materiaalstroom gedefinieerd, de voor de produktieprocessen benodigde ruimte bepaald, de inkoopvoorwaarden en de omvang van de leveringen in eerste contracten vastgelegd, de kwalificaties van de in de produktie werkzame werknemers bepaald en het logistieke proces van binnenkomende materialen maar ook van de bevoorrading met voertuigen gepland. De goedkeuringsprocedure wordt ook voorbereid door het verzamelen van de eerste documentatie over de onderdelen die moeten worden getest en door de documentatie te vergelijken met de wettelijke goedkeuringsvereisten. Deze zijn de laatste jaren veel strenger geworden, wat veel extra documentatiewerk met zich meebrengt en in sommige gevallen ook de prijzen van de onderdelen opdrijft, omdat aan de leverancierszijde aan strengere eisen moet worden voldaan.

 

Eigenlijk niet ingewikkeld, maar zeer complex.

 

De illustratie toont een röntgenopname van de huidige ontwerpstatus. De framestructuur, die in het donker is afgebeeld, zal in de komende weken worden vervaardigd en worden aangevuld met alle voor de besturing relevante onderdelen om de testdrager voor de bestuurder (FET) te vormen. Aan de aandrijfcomponenten en alle onderdelen van de EE-architectuur die voor de FET van belang zijn, wordt parallel gewerkt en de anticipatie op de eerste testrit doet ons hart nu al sneller kloppen.