Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

Accuvoeding is de technische achilleshiel van elektromobiliteit. Terwijl de fabrikanten op het gebied van motorisering al duidelijk beter zijn dan de klassieke verbrandingsmotor, blijft de mobiele opslag van elektriciteit hen voor uitdagingen stellen. Van centraal belang hierbij is de relatie tussen omvang en gewicht en opslagcapaciteit. De momenteel beschikbare accutechnologie dwingt fabrikanten dan ook compromissen te sluiten ten aanzien van de actieradius van hun voertuigen.

 

In de loop van zijn twintigjarige ontwikkelingsgeschiedenis werden de ontwikkelaars van het innovatieve driewielige elektrische voertuig TWIKE ook herhaaldelijk geconfronteerd met de vraag hoe de beperkte ruimte, het gewenste gewicht en de elektrische actieradius met elkaar in overeenstemming konden worden gebracht door het juiste energieopslagsysteem te kiezen. Voor het sportiefste en tegelijk krachtigste Model 5 tot nu toe hebben de ontwikkelaars gekozen voor het veelgebruikte 18650-ontwerp. De cilindervormige cel wordt bijvoorbeeld gebruikt in notebooks of zaklantaarns, maar werd ook jarenlang gebruikt door elektrische autogigant Tesla in afzonderlijke modelseries. Sinds de invoering van de TWIKE 3, die in 2007 werd voorgesteld, vertrouwen de Hessians op de standaardbatterij.

 

Het nieuws dat de productie van de voorkeurscel vorig jaar door de gebruikelijke fabrikant werd stopgezet, bleek navenant ingrijpend te zijn. Een compatibele opvolgervariant werd op dat moment niet op de markt aangeboden. “Zo’n gebeurtenis is natuurlijk een worst-case scenario voor de ontwikkeling van voertuigen,” herinnert Martin Möscheid, Managing Director van TWIKE GmbH zich. “De zoektocht naar een geschikt alternatief bezorgde ons wat hoofdbrekens. We moesten het beperkte aanbod immers verzoenen met de basiskenmerken van het voertuig.”

 

De beperkte ruimte in de onderzijde van de TWIKE 5, waar de accu’s zijn ondergebracht, bleek een bijzondere uitdaging te zijn. Na intensief onderzoek kwam uiteindelijk het VDA-formaat als geschikt naar voren. Met een hoogte van 108,5 mm vereiste het alternatief slechts een wijziging van de sandwichconstructie van de accubak. Eens te meer bleek het een voordeel dat de TWIKE 5 volledig kan afzien van actieve koeling dankzij de geringe belasting van de batterij, terwijl toch een hoge duurzaamheid wordt nagestreefd. Een paneelverwarming werd alleen in de accubak geïntegreerd voor gebruik van het voertuig bij temperaturen onder het vriespunt.

 

Als positief neveneffect van de noodzakelijke aanpassingen kon de stijfheid van het hoofdframe extra worden verhoogd. Bovendien is de elektronica van de accu geïntegreerd in de sandwich carrosserie, waardoor de assemblagetijd korter wordt en er extra opbergruimte vrijkomt achter de stoelen. Als gevolg van de overschakeling op het nieuwe batterijformaat is minder kleinschalige afstemming van de laadcapaciteit mogelijk. De TWIKE 5 zal daarom slechts in twee versies worden aangeboden: een versie met een energie-inhoud van ongeveer 18 kWh en een actieradius van ongeveer 250 km en een tweede modelversie met een twee keer zo grote capaciteit (36 kWh) en als gevolg daarvan een twee keer zo grote actieradius (500 km). Als relevant compromis is het VDA-formaat herkenbaar zwaarder. Ook andere onderdelen bleken zwaarder te zijn dan in de loop van de ontwikkeling van het voertuig oorspronkelijk was voorzien. De ontwikkelaars slaagden er echter in de negatieve effecten van het extra gewicht te compenseren met aërodynamische aanpassingen. Bovendien zorgt het extra gewicht van de accu voor een verlaging van het zwaartepunt van het voertuig en daarmee voor een extra verbetering van de rijdynamiek van de TWIKE 5. “We hebben in de loop der jaren geleerd om steeds nieuwe uitdagingen aan te gaan”, legt Möscheid uit. “Met TWIKE bewandelen we immers nieuwe paden, waarbij we op veel gebieden een aantal stappen voorlopen op de automobielindustrie en navenant flexibel moeten reageren op veranderingen op korte termijn.”

In de komende maanden zal TWIKE verdere tests uitvoeren om de keuze van de geschikte batterijfabrikant mogelijk te maken en de geschiktheid van het VDA-formaat voor seriegebruik te bevestigen.

TWIKE 5 nieuwe VDA batterij in Rosenthal
Voor een gezamenlijke uitwisseling, bezoek onze blog.