Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

En nu zitten we er al middenin. In de conceptfase van de TWIKE 5, ook al bestonden alle onderdelen op de een of andere manier al en hadden we elk onderdeel drie keer van alle kanten bekeken. Nu moeten, rekening houdend met alle specificaties uit de vorige definitiefase, alle onderdelen opnieuw worden gedefinieerd, een definitieve naam krijgen, een unieke plaats in het CAD-systeem krijgen en tegelijkertijd moet de fabriceerbaarheid en assembleerbaarheid consequent worden gewaarborgd, rekening houdend met een strakkere planning van de serie. Aan het eind van deze fase zullen zowel het totale gewicht als de positie van het zwaartepunt van het gehele voertuig bevestigd zijn. De resulterende frameconstructie is in dit stadium reeds voldoende vermaasd om met een relevant CAE-systeem de eerste sterkteproeven uit te voeren.

Enerzijds wordt de conceptfase gevreesd omdat latere wijzigingsverzoeken nauwelijks mogelijk zijn. Omdat zogenaamd kleine veranderingen tot tijdrovende en kostbare lussen kunnen leiden en ons ver terugzetten in het schema. In de conceptfase moet daarom elke beslissing voor een onderdeel, de plaatsing ervan of ook de bepaling van de fabricagemethode met voldoende vooruitziende blik worden afgewogen.

De conceptfase is echter ook een dankbare fase, omdat de “concept freeze” aan het eind van deze fase de nodige zekerheid en duidelijkheid schept voor de volgende werkpakketten. De verwerking van de zogenaamde LOP (lijst van open punten) is vanuit het oogpunt van de klant niet erg opwindend, aangezien het meestal gaat om de vergelijking van materiaal- en ruimtegegevens, posities van onderdelen, definitie van verbindingstypes of afdichtingsvlakken.

Dat wij hier vooruitgang boeken met een hoge graad van ontwikkelingsbetrouwbaarheid en de daarbij behorende mankracht, is voor een groot deel te danken aan de samenwerking met de twee ervaren automotive dienstverleners EDAG uit Fulda in Hessen en de in de scene bekende automotive ontwikkelaar VALMET Automotive. Beide leggen ons een strak getimed kader op en een strikte beschouwing van alle oplossingen door de “seriebril”. De vereiste hogere serieproduktiecapaciteit leidt tot een herhaalde doorloop van alle noodzakelijke processtappen (dus conceptfase herladen). De samenwerking brengt echter precies die kwaliteit naar de TWIKE 5 die de piloten een blijvende indrukwekkende rijervaring zal verzekeren.

Updates volgen.