Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

 

De twee sidesticks en hun elektrische functies zijn de essentiële schakel van de zogenaamde HMI (Human Machine Interface) tussen de piloot en de TWIKE 5. Mechanisch gezien brengen deze het stuurcommando over van de handen op de vooras via de gekoppelde bedieningsarmen en trekstangen. De hendels zijn mechanisch met elkaar verbonden en maken dus sturen met één hand mogelijk. Wat de rijdynamiek betreft, zal de besturing rechtuit rijden zonder een actief stuurcommando, zoals bekend is van het gebruik van conventionele personenauto’s. Bij normaal gebruik rusten de handen op de ergonomisch aangepaste handvatlichamen en stellen tegelijkertijd de duim, wijs- en middelvinger in staat de regelmatig gevraagde rijcommando’s door te geven.

 

Zo registreert een elektrisch redundante hallsensor aan de voorzijde van de rechterzijbeuk het acceleratieverzoek, dat tot een snelheidsverhoging leidt wanneer met de wijsvinger druk wordt uitgeoefend. Wanneer druk wordt uitgeoefend op het onderste deel van de encoder, herstelt de elektrische aandrijving zich en wordt de snelheid verlaagd. Als geen van beide vingers een commando geeft, zal het voertuig alleen in de vrijloop rijden en niet actief worden versneld of afgeremd door de aandrijving.

 

Volgens eerdere ervaringen met de TWIKE 3 zal een vaak gewenste rijtoestand het rijden met een constante snelheid zijn. Deze cruise control-functie wordt aan de voorzijde van de linker sidestick geactiveerd door met de wijsvinger kort op een bovenste knop te drukken. Als u deze knop langer ingedrukt houdt, wordt de doelsnelheid van de cruise control verhoogd, die als een numerieke waarde op het display kan worden afgelezen. Met de onderste knop deactiveert u de cruise control, verlaagt u de streefsnelheid van de cruise control of stelt u een zogenaamde hill descent control in.

 

Deze uitleg is slechts een uittreksel van de functionaliteiten van deze twee Sidesticks. De volledige beschrijving vormt een essentiële basis voor de EE-architectuur (elektrisch-elektronische architectuur), waaraan momenteel intensief wordt gewerkt met het oog op de overdracht naar het testvoertuig voor de bestuurder na de bouw in het laboratorium.