Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

 

In een eerdere blogpost op hebben we al bericht over het optimale zwaartepunt van een driewielig voertuig  .

 

Aangezien bekend is dat de accu van een elektrisch voertuig een aanzienlijk deel van het totale gewicht van een elektrisch voertuig uitmaakt, ligt het voor de hand om het 350 V energieopslagsysteem ook in de buurt van het gewenste zwaartepunt van het voertuig te plaatsen. In de TWIKE 5, met de maximale batterijconfiguratie van ongeveer 30 kWh, wordt het basisframe gevuld met maximaal zes TWIKE-batterijen, die elk ongeveer 19 kg wegen.

 

TWIKE 5 Batterij Batterijen

 

De ongekend hoge energiedensiteit van meer dan 255 Wh/kg is enerzijds het gevolg van de beslissing om een nieuwe LiIon-cel in 18650-formaat te gebruiken. Maar ook de verpakking, die is geoptimaliseerd wat de lichte constructie betreft, en een innovatief luchtgeleidingssysteem voor een gelijkmatige temperatuurregeling en tevens voorconditionering van het gehele energiepakket leveren een belangrijke bijdrage. Er werd ook rekening gehouden met de mogelijke verwijdering van de batterij bij een latere wijziging of ombouw, alsook met het verstijvingseffect voor de carrosserie in haar geheel.

 

TWIKE 5 met zichtbaar frame grafiek

Een zogenaamde masterbox herbergt de bewakingselektronica, zit zichtbaar achter de stoelenrij van de eigenlijke energieopslag en vormt de interface met het andere hoogspanningssysteem van het voertuig.  In de WLTP-cyclus resulteert dit in een actieradius van meer dan 400 km; in de praktijk verwachten we de 613 km te overtreffen die al werd ervaren met de TWIKE 3.