Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

Is de TWIKE 5 echt efficiënter dan de TWIKE 3 in het dagelijks gebruik, ook al heeft de nieuwe aandrijving meer dan 10 keer zoveel vermogen en ook aanzienlijk meer koppel?

Het feit dat de aërodynamica een beslissende invloed heeft, vooral in het hogere snelheidsbereik, is reeds in eerdere verslagen naar voren gebracht en zal onze ontwikkelaars begeleiden tot het begin van de serieproduktie. Het hogere rendement van de synchrone aandrijving en de modernere vermogenselektronica spelen echter een belangrijke rol in dit lagere verbruik. We zullen dit nieuwe aandrijfsysteem van de TWIKE 5 in een later artikel nader bekijken.

De volgende regels zullen aantonen hoe de interactie van alle geoptimaliseerde eigenschappen en componenten een mogelijke extreme toepassing zal beïnvloeden. Naast het gebruikelijke dagelijkse woon-werkverkeer kan het bijvoorbeeld ook gaan om een vakantiereis, waarbij het de bedoeling is een zo groot mogelijke afstand in zo kort mogelijke tijd af te leggen. High-profile evenementen, zoals de
e-kanonbal
bijvoorbeeld, stelden hun deelnemers voor de taak zulke lange afstanden met zo kort mogelijke oplaadstops in zo kort mogelijke tijd af te leggen. Maar de duurzame e-Rally RIVE Maroc in Marokko is ook gericht op de efficiëntie van de deelnemende voertuigen.

Ochersleben Race Track

Foto: renbaan van Oschersleben (Bron: TWIKE GmbH)

OSCHERSLEBEN RACETRACK ecoGP

Niet alleen op de openbare weg, maar ook op afgesloten circuits, de ecoGP bijvoorbeeld, moeten de deelnemers binnen 24 uur zoveel mogelijk ronden afleggen. Een parcours dat voor alle deelnemers op een afgesloten circuit gelijk is en strikte regels, b.v. dat de coureurs na maximaal 4 uur rijtijd een pauze moeten inlassen, dwingen een deelnemend raceteam in de praktijk om van coureur te veranderen, brengen een hoog veiligheidsniveau in het raceproces en maken ook een wiskundige simulatie van een verwacht race-resultaat mogelijk. Tenminste in theorie. In de praktijk zal geen van de meestal niet-professionele coureurs in 4 uur tijd zulke constante ronden afleggen als de legendarische coureur Toni Mang in zijn tijd deed. Toch geeft de simulatie belangrijke hints voor een optimale rijstrategie. En het resultaat van deze simulatie ziet er nu al veelbelovend uit voor een TWIKE 5:

TWIKE 5: 200 RONDEN MEER

Als het TWIKE Gerbil team met de TWIKE 3 in staat was om de 8e plaats te behalen tijdens de
Duitsland 24 uur 2018 in Oschersleben
De TWIKE 5 stond al op de 8e plaats met 443 afgelegde ronden (voor Jutta Kleinschmidt op de BMW i3s, 439 ronden) en zou onder optimale omstandigheden zelfs nog zo’n 200 ronden meer kunnen rijden (zie foto hierboven).

De TWIKE 3 beschikt al over goede voorwaarden voor deze speciale discipline van de ecoGP: Het brandstofverbruik is laag en de topsnelheid ligt iets boven de gemiddelde snelheid die moet worden nagestreefd. Het door de reglementen voorgeschreven maximale laadvermogen van 22 kW werd tijdens de race geleverd met een externe lader. Het negatieve effect voor de TWIKE 3 was echter dat de snelheid in de bochten moest worden verminderd en dat de daaropvolgende versnellingsprocessen kostbare energie kostten.

TWIKE 5: 5,3 KWH/100 KM

De TWIKE 5 zou een aanzienlijk hoger aantal ronden aankunnen omdat, vooral in het snelheidsbereik boven 60 km/u, de betere aerodynamica en de betere elektrische efficiëntie van de aandrijving en het geïntegreerde laadsysteem doorslaggevende voordelen zouden opleveren voor het verbruik. Maar de hoge rijstabiliteit, gelijkwaardig aan die van een sportieve personenauto, zou ook een soepeler rijden door bochten mogelijk maken en, door de minder schommelende snelheid, een hoger rendement. Indien een ontspannen gemiddelde snelheid van 56 km/u zou worden nagestreefd, zou een verbruik van slechts ongeveer 5,3 kWh/100 km mogen worden verwacht (de TWIKE 3 had ongeveer 7 kWh/100 km nodig bij lagere snelheden). Elke 10 km/h sneller zou het aantal ronden en dus de maximale rijafstand binnen de 24-uurs race opdrijven, maar helaas ook het verbruik en dus de tijd aan de 22 kW laadaansluiting.

TWIKE 5 OP HET CIRCUIT VAN OSCHERSLEBEN: 1.585 KM IN 24 UUR

Indien bovendien wordt uitgegaan van de verplichte rijderswissel en één niet getelde ronde voor elke pitstop, resulteert de simulatie in een maximaal haalbaar aantal ronden van 651 met een dienovereenkomstige nominale afstand van 1.585 km. Wij vinden deze waarde sensationeel gezien het beperkte laadvermogen van 22 kW!