Lean Productie

Lean Productie

Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden. Lagere delen eerst, van binnen naar buiten, lichte delen naar zware delen. Dit zijn de ruwe regels die de montagevolgorde sturen. Terwijl bij de klassieke bouwmethoden van...