Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

Hier ziet u de stand van onze productiehal op 05.11.2022 op de Open TWIKE Dag.

Intussen is de draagstructuur van de bovenverdieping verplaatst naar onze nieuwe productiehal, waar de reserveonderdelen van de TWIKE 3 de komende weken naartoe zullen worden gebracht. Voor de assemblage van de TWIKE 5 wordt extra ruimte gecreëerd op de begane grond van de bestaande productiefaciliteit. Een dubbelwandige poort naar het nieuwe overslagpunt voor te leveren goederen en de voordeur in passiefhuis standaard hadden ook een langere levertijd en konden vorige week worden geïnstalleerd. Langzaam maar zeker worden de verkeersroutes voor de toekomstige productieprocessen en interne transporten geregeld. Het blijft een veeleisende uitdaging om alle vereiste afzonderlijke onderdelen te allen tijde in voldoende aantallen in de goederenstroom te hebben, waarvan de status en de gevolgen voor de SOP (start van de productie) in toekomstig nieuws zullen worden gerapporteerd.