Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

 

De SOP (start van de productie) van de TWIKE 5 loopt verder achter dan gehoopt. Volgens de huidige planning zullen de eerste prototypes niet voor de zomer worden gebouwd. De daaropvolgende opvoering van de productie zal in de late herfst van dit jaar plaatsvinden.

 

Slecht nieuws. En toch zien we ook voordelen. Want hoe vervelend de vertraging bij de levering van met name de eerste voertuigen ook is, de achtergrond en de gevolgen ervan zijn voor het overige zonder uitzondering positief.

 

In plaats van de aanvankelijk geplande 200 bestellingen voor de TWIKE 5, die beperkt is tot een serie van 500, zijn er thans meer dan 800 reserveringen. De laatste klant zou ongeveer 3 jaar moeten wachten tot het vijfhonderdste voertuig de fabriek verliet. Dit komt omdat de productiecapaciteit oorspronkelijk beperkt was tot één voertuig per dag.

 

Wij werden er steeds meer van beschuldigd alleen een elitaire bovenlaag te willen dienen. Maar dat is helemaal niet het idee van de TWIKE, noch de bedoeling van de piloten ervan. Het ligt nu eenmaal in de aard van de kleine serie dat ze duurder is en daarom hebben wij de kleine serie waardevolle extra’s gegeven, zoals meer prestaties en hoogwaardige materialen. Alleen om de hogere prijs het deel van extra prestaties te geven.

 

Het eigenlijke idee van de TWIKE is echter om op middellange termijn met een zichtbare reeks een reële bijdrage te leveren aan duurzame mobiliteit. De TWIKE 5 schept hiervoor de noodzakelijke basis en de reservers van de 5 weten dit en steunen dit.

 

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om enerzijds zo snel mogelijk aan de merkbaar gestegen vraag te voldoen en anderzijds op een weloverwogen manier investeringen te doen en alle processen zo vroeg mogelijk te optimaliseren, hebben wij contact opgenomen met een ervaren loonproducent en hem ons project voorgelegd. Dit stond al in ons oorspronkelijke plan, maar eigenlijk pas voor ongeveer twee jaar, na de succesvolle opstart van de TWIKE 5-productie. De onverwacht grote vraag heeft ons ertoe aangezet dit verzoek nu reeds in te dienen. En dat was erg goed. De samenwerking is reeds met succes van start gegaan met de eerste workshops. Zowel de eerste gegevensuitwisseling als de samenwerking in het grotere en professionele team zijn erg leuk en werpen nu al vruchten af.

 

Op het eerste gezicht is het feit dat wij later met de productie beginnen dan oorspronkelijk gepland en beloofd, een nadeel. Anderzijds zal de intensievere voorbereidingstijd resulteren in een hogere cyclussnelheid en, vooral, een nog grotere procesbetrouwbaarheid.

 

Wij zijn ons zeer bewust van de teleurstelling over de aanzienlijke vertraging bij de levering en willen ons daarvoor verontschuldigen. Wij zijn er echter van overtuigd dat alle daaruit voortvloeiende optimalisaties het wachten waard zijn en hopen dan ook op uw begrip!

 

Wie de productiepartner zal zijn, welke hogere kloksnelheid we zullen halen en ander spannend nieuws over de ontwikkeling van de TWIKE 5 leest u in de volgende nieuwsbrieven.