Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

De 17 SDG’s van de VN vormen het kader voor het wereldwijde duurzaamheidsbeleid. Zij stellen concrete doelen, zoals armoedebestrijding en klimaatbescherming, die de wereldgemeenschap tegen 2030 moet aanpakken. Steeds meer landen, bedrijven en zelfs investeerders stemmen hun activiteiten af op deze doelstellingen of brengen verslag uit over de manier waarop zij actief bijdragen aan de verwezenlijking ervan.

Hoewel de TWIKE-reis lang voor 2015 begon, zitten sommige van deze doelstellingen vrijwel in het DNA van ons bedrijf. Deze omvatten in de eerste plaats de SDG’s 3, 12 en 13:

SDG 13: Klimaatactie

Doelstelling 13 is het nemen van dringende maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. De ontwikkeling van de TWIKE was vanaf het begin gericht op het idee van CO2-vrije mobiliteit. Lang voor Tesla was TWIKE een van de pioniers van emissievrije mobiliteit. Dat dit nu volledig is ingeburgerd is op zijn beurt ook weer te danken aan het succes van de autofabrikant uit Californië. Maar TWIKE gaat nog een stap verder en stelt nieuwe normen voor energie-efficiëntie door een innovatief ontwerp – van het chassis tot de menselijke hybride aandrijving en de lichtgewicht constructie. In vergelijking met een conventionele elektrische middenklasser verbruikt de TWIKE 5 minder dan de helft minder energie per 100 km.

Het bidirectionele laadsysteem, dat al in de basisversie is geïntegreerd, biedt de mogelijkheid om overtollig opgewekte elektriciteit – bijvoorbeeld van een accu – op te laden. van het PV-systeem op het dak van het eigen huis – en op een later tijdstip af te roepen voor eigen huishoudelijk verbruik of voor het openbare net. Zo wordt de TWIKE een partner in de uitbreiding van hernieuwbare energie.

SDG 12: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties verwijst duurzame consumptie en productie (SCP) naar het gebruik van producten die in basisbehoeften voorzien en een betere levenskwaliteit bieden, terwijl het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, giftige materialen en de uitstoot van afval en verontreinigende stoffen tot een minimum worden beperkt, zodat de behoeften van toekomstige generaties niet in het gedrang komen. Met de TWIKE hangt deze doelstelling nauw samen met doelstelling 13, want door zuinig om te gaan met materialen en apparatuur tot een minimum te beperken, verhogen we tegelijkertijd de energie-efficiëntie. Bovendien staat de TWIKE voor een hoge duurzaamheid: we weten dat ongeveer de helft van de in de afgelopen 27 jaar geproduceerde voertuigen nog steeds in gebruik is. De TWIKE is niet onderhevig aan modes. Het is een middel om een doel te bereiken – en dat doel dient het na vele jaren nog steeds uitstekend. Dit komt ook tot uiting in de waardevastheid.

Gebruikte TWIKE’s zijn niet vaak te vinden. De meeste TWIKE rijders verkopen hun voertuig niet. En als je dat doet, is een TWIKE 3 in goede staat met een bruikbare accu zelden verkrijgbaar voor minder dan 10.000 euro.

SDG 3: Een gezond leven verzekeren en welzijn bevorderen voor alle mensen van alle leeftijden.

De TWIKE is het eerste en enige voertuig dat een elektrische motor combineert met een pedaalaandrijving. Spierkracht wordt direct omgezet in kinetische energie. Dit verbetert niet alleen de efficiëntie van het voertuig, maar vergroot ook de actieradius. Het gestage trappen tijdens de rit verandert de TWIKE van een puur vervoermiddel in een trainingsmachine.

De pedalen maken ook een ergonomische ondersteuning en dus rugvriendelijk zitten mogelijk, maar ook een snellere reactie bij een noodstop (achteruit trappen stuurt het hydraulische remsysteem). Als u naar voren draait, kunt u eenvoudige spier- en circulatietraining doen en het bereik vergroten naargelang uw voorkeur en andere rijstijl. Naarmate het elektrisch rendement van de TWIKE 5 hoger wordt, blijft de potentiële bijdrage aan de vergroting van het bereik ook in een relevant bereik van ongeveer 10 procent. Het grootste voordeel zal echter zeker het conditieverhogende trainingseffect zijn … en dit kan gebruikt worden zolang de TWIKE-rijders zelf op de weg kunnen zijn.