Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

Voordat TWIKE in productie kan gaan, moeten nog enkele mijlpalen op de roadmap worden afgevinkt. De installatie van de magazijnen en werkstations voor voor- en eindassemblage, die nodig zijn om de productiestappen in Rosenthal te voltooien, is al begonnen. De volgende stappen zijn als volgt:

Voltooide ontwikkeling van alle onderdelen
Conceptueel is de ontwikkeling voltooid. Ook is het de bedoeling dat meer dan 95% van de onderdelen van de TWIKE 5 voldoende zijn voor aanschaf. Grotere onderdelen die definitief moeten worden bewerkt voor serieproductie zijn bijvoorbeeld de framestructuur in het achterste gedeelte, de stuurinrichting en enkele chassisonderdelen waarvoor gereedschap moet worden gemaakt. We kunnen dit proces voor het volgende FET op zijn vroegst in juli afronden.

Bouw van evaluatievoertuigen voor bestuurders (FET)
Om ervoor te zorgen dat het nieuw ontwikkelde voertuig voldoet aan de eisen van veilige rijdynamica, zijn verschillende tests en mogelijke optimalisaties op testvoertuigen voor bestuurders nodig. Hiermee bedoelen we prototypes die rijklaar zijn, maar nog niet noodzakelijk een kuip hebben. We verwachten de eerste FET op zijn vroegst in augustus klaar te hebben.

Prototypes
Zodra de rijtests positief zijn afgerond en het frame (BIW), chassis en aandrijving volgens ons en de begeleidende experts klaar zijn voor goedkeuring, kunnen we het exterieur aan de rijtestvoertuigen toevoegen en zo twee volwaardige prototypes bouwen. Wij zullen deze prototypes aan onze klanten presenteren en tegelijkertijd de laatste fysieke tests uitvoeren om de geschiktheid voor ECE-homologatie aan te tonen. Als alles optimaal verloopt, zouden de twee prototypes op zijn vroegst in oktober beschikbaar kunnen zijn, zoals de zaken er nu voorstaan.

ECE-homologatie
Homologatie is de technische term voor de typegoedkeuring van een voertuig of de registratie van een serievoertuig in de EU, die ook door sommige niet-Europese landen wordt geaccepteerd. Hiervoor werken we samen met de Luxemburgse goedkeuringsdienstverlener ATEEL. Het Kraftfahrt-Bundesamt (Federal Motor Transport Authority) in Flensburg bevestigt de volledigheid van het vereiste bewijsmateriaal en verleent de EU-goedkeuring die, zoals de zaken er nu voorstaan, in november beschikbaar zou kunnen zijn.

De voorbestelling omzetten in een bestelling
Met de beoordeling van de prototypes krijgen klanten de mogelijkheid om hun voorbestelling om te zetten in een bindende bestelling. Dit zal de laatste hefboom zijn voor de start van de serieproductie.

Start serieproductie (SOP)
Zodra het startschot is gegeven, moeten er dagelijks twee voertuigen worden geassembleerd zodra de productieprocessen in de Rosenthal-fabriek zijn opgevoerd. We blijven ervan uitgaan dat we dit punt voor het einde van 2023 zullen bereiken. Binnen een periode van twaalf maanden, te beginnen na de SOP en het bereiken van de zogenaamde “noklijn” van het produceren van twee voertuigen per werkdag, zullen de geplande 500 TWIKE 5’s worden geproduceerd en overgedragen aan onze klanten.

Om het ambitieuze schema te kunnen volgen, is voldoende liquiditeit altijd een basisvoorwaarde.

Omdat we tot de start van de leveringen niet 100 procent van ons benodigde kapitaal konden dekken via crowdfunding, dichten we nu het gat via aanbetalingen. Ons ranglijstsysteem op basis van interesse stelt latere voorinschrijvers in staat om hoger in de ranglijst te komen met een hogere aanbetaling en ook om een gewenst serienummer te reserveren.

Je kunt hier lezen hoe ons stortingsysteem werkt.