Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

Voordat TWIKE in productie kan gaan, moeten nog enkele mijlpalen op de roadmap worden afgevinkt. De installatie van de magazijnen en werkstations voor voor- en eindassemblage, die nodig zijn om de productiestappen in Rosenthal te voltooien, is al begonnen. De volgende stappen zijn als volgt:

Voltooide ontwikkeling van alle onderdelen
Conceptueel is de ontwikkeling voltooid. Ook is het de bedoeling dat meer dan 95% van de onderdelen van de TWIKE 5 voldoende zijn voor aanschaf. Grotere onderdelen die definitief moeten worden bewerkt voor serieproductie zijn bijvoorbeeld de framestructuur in het achterste gedeelte, de stuurinrichting en enkele chassisonderdelen waarvoor gereedschap moet worden gemaakt. Begin oktober konden we dit proces voor het FET afronden.

Structuur van de bestuurderstestdrager (FET)
Om ervoor te zorgen dat het nieuw ontwikkelde voertuig voldoet aan de eisen van veilige rijdynamica, zijn verschillende tests en mogelijke optimalisaties op testvoertuigen voor bestuurders nodig. Hiermee bedoelen we prototypes die rijklaar zijn, maar nog niet noodzakelijk een kuip hebben. De FET werd gebouwd en de tests konden in oktober beginnen.

Prototypes
Zodra de rijtests positief zijn afgerond en het frame (BIW), chassis en aandrijfsysteem door ons en de begeleidende experts goed bevonden worden, kunnen we het exterieur aan de rijtestvoertuigen toevoegen en zo volwaardige prototypes bouwen. Wij zullen deze prototypes aan onze klanten presenteren en tegelijkertijd de laatste fysieke tests uitvoeren om de geschiktheid voor ECE-homologatie aan te tonen. Volgens de huidige schattingen kunnen deze prototypes in maart 2024 beschikbaar zijn.

ECE-homologatie
Zodra de bestuurderstests positief zijn afgerond en het frame (BIW), chassis en aandrijfsysteem door ons zijn goedgekeurd en de bijbehorende homologatie is de technische term voor de typegoedkeuring van een voertuig, of de goedkeuring van een serievoertuig in de EU, die ook door sommige niet-Europese landen wordt geaccepteerd. Hiervoor werken we samen met de Luxemburgse goedkeuringsdienstverlener ATEEL. Het Kraftfahrt-Bundesamt (Federale Dienst voor het Motorverkeer) in Flensburg bevestigt de volledigheid van het vereiste bewijs en geeft vervolgens de EU-goedkeuring af.

De voorbestelling omzetten in een bestelling
Met de beoordeling van de prototypes krijgen klanten de mogelijkheid om hun voorbestelling om te zetten in een bindende bestelling. Dit zal de laatste hefboom zijn voor de start van de serieproductie.

Zodra het startschot is gegeven, moeten er dagelijks twee voertuigen worden geassembleerd zodra de productieprocessen in de Rosenthal-fabriek zijn opgevoerd. We blijven ervan uitgaan dat we dit punt medio 2024 kunnen bereiken. Binnen een periode van twaalf maanden, te beginnen na de SOP en het bereiken van de zogenaamde “noklijn” van het produceren van twee voertuigen per werkdag, zullen de geplande 500 TWIKE 5’s worden geproduceerd en overgedragen aan onze klanten.

Om het ambitieuze schema te kunnen volgen, is voldoende liquiditeit altijd een basisvoorwaarde. In het geval van vertraagde toegang tot de benodigde fondsen, zal de planning worden vertraagd. Wij denken echter dat de presentatie van prototypes op zijn laatst de huidige terughoudendheid om vooruit te betalen zal wegnemen.

Omdat we tot de start van de leveringen niet 100 procent van ons benodigde kapitaal konden dekken via crowdfunding, dichten we nu het gat via aanbetalingen. Ons ranglijstsysteem op basis van interesse stelt latere voorinschrijvers in staat om hoger in de ranglijst te komen met een hogere aanbetaling en ook om een gewenst serienummer te reserveren.

Post bijgewerkt 16.10.2023

Je kunt hier lezen hoe ons reserveringssysteem werkt.