Let op: Onze teksten worden automatisch vertaald. In dit proces kunnen fouten optreden.

Spiegeltje Spiegeltje aan de wand. Niet op de muur, maar op de bovenste A-stijl komen de stijlvolle achteruitkijkspiegels van de TWIKE 5.

 

Aangezien de carrosserie van het voertuig om aërodynamische redenen naar achteren toe sterk versmalt, vooral in het bovenste gedeelte, maakt de nu vastgezette positie een optimaal zicht naar achteren tot ver achter het voertuig mogelijk. De spiegelglazen zijn speciaal aangepast voor de TWIKE 5 en krijgen een aerodynamisch geoptimaliseerde behuizing. Het volledige volume van de spiegelbehuizingen valt binnen de breedte van het voertuig, waardoor het niet nodig is ze in te klappen bij het parkeren in smalle ruimtes, bijvoorbeeld.

 

Hoewel de vorm en positie nu zeer harmonieus lijken en bijna geen vragen meer overlaten, was de weg naar de bepaling van de glazen en de bijbehorende goedkeuringsprocedure ingewikkelder dan aanvankelijk werd vermoed. Voor de EU-kentekenklasse L5e (driewielige motorvoertuigen) gelden sinds 2016 strengere registratievoorschriften en is de eenvoudige montage van standaardmotorfietsspiegels op een gesloten driewieler niet meer mogelijk. Toen de TWIKE 3 werd goedgekeurd voor gebruik in de EU, was het nog mogelijk een motorfietsspiegel te monteren in overeenstemming met de EU-voorschriften. ECE R81 uit de catalogus en bevestigen de kijkvensters, volgens recentere specificaties moet aan ECE R46 voor achteruitkijkspiegels van personenauto’s worden voldaan. De voorschriften voor achteruitkijkspiegels van auto’s zijn veel uitgebreider en de spiegels zelf moeten ook worden gehomologeerd volgens deze ECE.

 

De ontwikkeling van een eigen spiegel was echter de moeite waard, zodat optimaal kon worden voldaan aan alle eisen inzake gezichtshoek, bedienbaarheid, lichte constructie en aërodynamica. Ook de behuizingen van de achteruitkijkspiegels zijn uiterst relevant voor het ontwikkelingsproces omdat zij enerzijds moeten voldoen aan de strenge goedkeuringsvoorwaarden en anderzijds door hun vorm en positie een extreme invloed hebben op de algemene aërodynamica van het voertuig.

 

Nu de spiegels wettelijk zijn bevestigd en vastgesteld, kunnen de aërodynamische optimalisaties opnieuw worden uitgevoerd.